Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
84302
Τίτλος
Χρήση της γλυκερόλης στα κλειστά κυκλώματα εκτροφής ιχθύων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
3 - 4 - 2009
Ημερομηνία Λήξης
30 - 4 - 2009
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες