Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
84369
Τίτλος
Μια μη παρεμβατική, κατόπιν εγκρίσεως μελέτη ασφαλείας, για τη συνεχή παρακολούθηση της ασφάλειας και της έκβασης της έκβασης της εγκυμοσύνης ομάδας (κοόρτης) συμμετεχόντων ασθενών πασχόντων από Ιδιοπαθή Θρομβοκυτταραιμία εκτεθειμένων στο Xagrid σε σύγκριση με άλλες συμβατικές κυτταρομιωτικές θεραπείες
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
9 - 4 - 2009
Ημερομηνία Λήξης
8 - 4 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΑΝΔΑΛΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΙΛ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΗΛΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡ.