Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
84371
Τίτλος
Συνέδριο : "5ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ" (ΕΣΙΣ Α.Π.Θ.)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 4 - 2009
Ημερομηνία Λήξης
12 - 5 - 2010
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΔΑΡΔΑΒΕΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες