Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
84375
Τίτλος
Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του φορέα ΕΑΣ Λάρισας-Τυρνάβου -Αγιάς για τη στήριξη υλοποίησης προγράμματος στα πλαίσια των δράσεων 1 και 2 του μέτρου 214 τηας δράσης 3.4 του προγράμμτος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
2 - 2 - 2009
Ημερομηνία Λήξης
1 - 2 - 2012
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες