Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
84405
Τίτλος
Υπηρεσία Τηλεδιασκέψεων συλλογικών οργάνων ακαδημαϊκής κοινότητας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
20 - 3 - 2009
Ημερομηνία Λήξης
30 - 11 - 2009
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΟΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜ., ΚΑΡΑΜΗΤΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝ ΑΘΑ., ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΙ., ΜΗΤΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΚΥ., ΜΠΟΥΔΑΚΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΘΕΟ., ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔ., ΦΑΛΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚ.