Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
84420
Τίτλος
Συνέδριο: "3ο διεθνές συμπόσιο για τον Κρόκο. Επερχόμενες προκλήσεις στην καλλιέργεια, έρευνα και εμπόριο"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
18 - 5 - 2009
Ημερομηνία Λήξης
18 - 5 - 2010
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΣΙΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΖΗΣ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΟΡΔΟΥΔΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΑΝΤ.