Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
84448
Τίτλος
Ηπατίτιδα Β:Αντοχή και νεότερα δεδομένα μακροχρόνιας θεραπευτικής προσέγγισης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
3 - 4 - 2009
Ημερομηνία Λήξης
2 - 6 - 2009
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΚΡΙΒΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες