Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
84461
Τίτλος
Μελέτη ιστοχημικών παραμέτρων του κεντρικού και του περιφερικού νευρικού συστήματος
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
12 - 3 - 2009
Ημερομηνία Λήξης
11 - 3 - 2010
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΣΙΓΚΟΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες