Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
84495
Τίτλος
Χρήση στοιχείων γεωγραφικού προσδορισμού της περιοχής των συνδρομητών του Internet μέσω των παρόχων υπηρεσιών Internet
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΕ), ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΜΕ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
10 - 9 - 2010
Ημερομηνία Λήξης
9 - 1 - 2011
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΠΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝ., ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΑ., ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗ.