Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
84558
Τίτλος
Διεργαστηριακή σύγκριση αποτελεσμάτων με ταυτόχρονο προσδιορισμό φυσικοχημικών παραμέτρων σε δείγματα νερού
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 6 - 2009
Ημερομηνία Λήξης
26 - 10 - 2012
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΜΑΝΑΣΣΗΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΣΗΦ ΙΩΑ., ΤΡΕΣΙΝΤΣΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΗ.