Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
84588
Τίτλος
Βελτιστοποίηση πειραματικής διάταξης για τη διερεύνηση της ομόπλευρης και ετερόπλευρης σιωπηλής περιόδου μετά από διακρανιακό μαγνητικό ερεθισμό
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 6 - 2009
Ημερομηνία Λήξης
16 - 5 - 2012
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΙΜΙΣΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες