Είστε εδώ

Έργο

Κωδικός Προγράμματος
84655
Ρόλος στο έργο
Συντονισμός
Τίτλος στα Ελληνικά
Μετατροπή οντολογιών OWL στο σύστημα κανόνων CLIPS
Τίτλος στα Αγγλικά
Tranformation of OWL ontologies into the CLIPS rule engine
Τμήμα έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Ημερομηνία έναρξης
1 - 7 - 2009
Ημερομηνία λήξης
31 - 10 - 2009
Κατάσταση
Περάτωση