Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

1 - 1 από 1 εγγραφές
Κωδικός Προγράμματος
84656
Τίτλος στα Ελληνικά
Υπηρεσίες επιστημονικού συμβούλου στο πλαίσιο της υλοποίησης της 2ης φάσης του έργου CAST
Τίτλος στα Αγγλικά
Scinetific consumting services for the CAST project 2nd phase
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Ημερομηνία έναρξης
1 - 6 - 2009
Ημερομηνία λήξης
31 - 1 - 2010
Τμήμα έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες