Είστε εδώ

Έργο

Κωδικός Προγράμματος
84656
Ρόλος στο έργο
Συντονισμός
Τίτλος στα Ελληνικά
Υπηρεσίες επιστημονικού συμβούλου στο πλαίσιο της υλοποίησης της 2ης φάσης του έργου CAST
Τίτλος στα Αγγλικά
Scinetific consumting services for the CAST project 2nd phase
Τμήμα έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Ημερομηνία έναρξης
1 - 6 - 2009
Ημερομηνία λήξης
31 - 1 - 2010
Κατάσταση
Περάτωση