Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
84661
Τίτλος
Συγκριτική αξιολόγηση αντοχής σε κόπωση καμπτικού ελατηρίου 41272059
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
22 - 7 - 2009
Ημερομηνία Λήξης
21 - 7 - 2011
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
3. Χωρική Ανάπτυξη
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΟΤΣΟΓΛΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑ., ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜ.