Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
84663
Τίτλος
Μελέτη του ρόλου των SR πρωτεϊνικών κινάδων στη ρύθμιση του ps3-εξαρτώμενου και μη εξαρτώμενου προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΕ), ΔΙΜΕΡΗΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ-ΓΑΛΛΙΑ 2009
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
10 - 12 - 2010
Ημερομηνία Λήξης
9 - 12 - 2012
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Συντονιστής
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΣ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΟΥΔΙΝΟΤΤΙ ΜΑΡΙΟΣ ΑΛΕ.