Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
84707
Τίτλος
Νέες τεχνολογίες βιοανάλυσης μεταβολιτών - βιοδεικτών σε αυτοάνοσα νοσήματα.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
14 - 7 - 2009
Ημερομηνία Λήξης
13 - 1 - 2010
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝ.