Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
84717
Τίτλος
Αναγέννηση οδοντικών ιστών ρίζας με χρησιμοποίηση βλαστό-κυττάρων οδοντικού πολφού
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
21 - 7 - 2009
Ημερομηνία Λήξης
20 - 7 - 2010
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΩΔΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡ., ΤΖΙΑΦΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜ., ΤΖΙΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩ.