Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
84796
Τίτλος
Αξιοποίηση του Ξύλου της Ακακίας (Robinia Pseudoacacia L.) στην Παραγωγή Σκελετών Επανεδεδυμένων Επίπλων.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΕ), ΔΙΜΕΡΗΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ-ΟΥΓΓΑΡΙΑ 2009
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
31 - 8 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
30 - 8 - 2014
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Συντονιστής
Τμήμα Έργου
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
DENES LEVENTE IMR., KOVACS ZSOLT MIK., NEMETH ROBERT JAN., ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩ., ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓ.