Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
84800
Τίτλος
Κρυστάλλωση του άμορφου Πυριτίου επαγόμενη από την παρουσία Νικελίου.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΕ), ΔΙΜΕΡΗΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ-ΟΥΓΓΑΡΙΑ 2009
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
31 - 8 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
31 - 10 - 2014
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΦΥΣΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΦΡΑΓΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
Pecz Bela Bel., RADNOCZI GYORGY ZOLTAN GYO., ΒΟΥΡΟΥΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΗΣ., ΜΠΡΕΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗ., ΣΤΟΪΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ.