Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
84836
Τίτλος
Υποδομές δασικών κατασκευών για την προστασία πριν και μετά από δασικές πυρκαγιές
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΕ), ΔΙΜΕΡΗΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ 2010-11
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
7 - 6 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
6 - 6 - 2013
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Συντονιστής
Τμήμα Έργου
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΔΟΥΚΑΣ ΚΟΣΜΑΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
AKAY ABDULLAH EMIR, OGUZ HAKAN, ORHAN ERDAS TARSUS HAL., ΓΙΟΒΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΡΗΓΑΣ ΑΘΑ., ΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩ.