Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
84844
Τίτλος στα Ελληνικά
Εύρωστες Διαδικτυακές Υπηρεσίες: Διάκριση Ανθρώπου ή Μηχανής με Διαδραστικά Ηχητικά Μέσα
Τίτλος στα Αγγλικά
Robust Internet Services: Separation of bot or human with Interactive Audio Media
Πλαισιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΕ), ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Ημερομηνία έναρξης
7 - 1 - 2011
Ημερομηνία λήξης
6 - 3 - 2013
Τμήμα έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΔΕΛΙΓΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑ., ΚΛΕΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΗ., ΜΕΝΤΗΣ ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΑΣ ΠΕΤ., ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜ., ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩ., ΣΤΑΧΤΙΑΡΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΙΩΑ., ΤΣΙΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΚΟΣ.