Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
84844
Τίτλος
Εύρωστες Διαδικτυακές Υπηρεσίες: Διάκριση Ανθρώπου ή Μηχανής με Διαδραστικά Ηχητικά Μέσα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΕ), ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
7 - 1 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
6 - 3 - 2013
Συνέταιροι:
3
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΔΕΛΙΓΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑ., ΚΛΕΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΗ., ΜΕΝΤΗΣ ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΑΣ ΠΕΤ., ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜ., ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩ., ΣΤΑΧΤΙΑΡΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΙΩΑ., ΤΣΙΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΚΟΣ.