Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
84852
Τίτλος
Ανάπτυξη ενός πρωτοκόλλου προσπέλασης στο μέσο για οπτικά παθητικά δίκτυα με έμφαση στη διαχείριση δικτυακής κίνησης κοινωνικών υπηρεσιών με παροχή ανωνυμίας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΕ), ΔΙΜΕΡΗΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ 2010-11
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
8 - 6 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
7 - 6 - 2013
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Συντονιστής
Τμήμα Έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες