Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
84860
Τίτλος
Ανάπτυξη ενός πεδίου εκπομπών για την πόλη της Κωνσταντινούπολης και αξιολόγηση μέσω ατμοσφαιρικών μοντέλων και μετρήσεων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΕ), ΔΙΜΕΡΗΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ 2010-11
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
8 - 6 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
7 - 8 - 2013
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΦΥΣΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
DEMIR GOKSEL FEH., OZDEMIR HUSEYIN NIY., POZZOLI LUCA GIA., ΚΑΜΠΕΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜ., ΚΑΤΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑ., ΜΑΡΟΥΓΙΑΝΝΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΔΗΜ., ΠΟΥΠΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝ.