Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
84877
Τίτλος στα Ελληνικά
Ανίχνευση τρωτοτήτων και ενίσχυση της ασφάλειας εφαρμογών και συστημάτων παλαιών γενεών (legacy systems) στο διαδίκτυο
Τίτλος στα Αγγλικά
Vulnerability detection and security hardening for legacyapplications and systems integrated in internet
Πλαισιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΕ), ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Ημερομηνία έναρξης
18 - 4 - 2011
Ημερομηνία λήξης
17 - 10 - 2014
Τμήμα έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩ.