Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
84889
Τίτλος
Δευτερογενείς μεταβολίτες από ενδημικά είδη του γένους Scutellaria. Μελέτη της αντιοξειδωτικής τους δράσης και θεωρητική μελέτη της δυνατότητας να αναστέλλουν την αναγωγάση της άλδοσης. Πρόβλεψη και βελτιστοποίηση των φαρμακοκινητικών ιδιοτήτων τους.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΕ), ΔΙΜΕΡΗΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ 2010-11
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
6 - 6 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
5 - 6 - 2013
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Συντονιστής
Τμήμα Έργου
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΛΑΖΑΡΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΙΧ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
BARDAKCI HILAL, KIRMIZIBEKMEZ HASAN, MILOSEVIC IFANTIS TANJA, ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕ., ΠΟΝΤΙΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑ., ΣΚΑΛΤΣΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜ.