Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
84909
Τίτλος
Σχεδίαση και υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου ανεμογεννήτριας που θα επιτυγχάνει αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ελαχιστοποίησης των απωλειών της ηλεκτρογεννήτριας και επέκτασης της εκμεταλλεύσιμης περιοχής ταχυτήτων ανέμου
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΕ), ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
30 - 11 - 2010
Ημερομηνία Λήξης
29 - 11 - 2014
Συνέταιροι:
2
Ρόλος Ιδρύματος:
Συντονιστής
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΑΔΕΜΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΔΗΜΟΥΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΥ., ΜΑΔΕΜΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟ., ΜΕΣΕΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑ., ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΝ., ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝ., ΠΕΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩ., ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕ.