Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
84914
Τίτλος
Αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας στον τομέα της Πληροφορικής.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
9 - 9 - 2009
Ημερομηνία Λήξης
8 - 9 - 2012
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΔΕΛΙΓΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑ., ΚΑΚΑΡΟΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑ., ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑ.