Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
84941
Τίτλος
Νανοσύνθετα πολυμερικά υλικά υψηλής απόδοσης και πολλαπλών εφαρμογών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΕ), ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε&Τ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
26 - 1 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
25 - 1 - 2015
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΠΙΚΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΑΝ., ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡ., ΝΙΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥ., ΠΑΛΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝ., ΡΟΥΜΕΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΩ., ΣΙΑΦΑΚΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΙΩΑ., ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΝΙΚ., ΤΣΙΟΠΤΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚ.