Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
84952
Τίτλος
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009 / 09ΣΥΝ-52-652 / SPEED-O / Μοντέλο κυκλοφοριακής κίνησης αστικού πολεοδομικού συγκροτήματος
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΕ), ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
16 - 2 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
15 - 6 - 2013
Συνέταιροι:
2
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΙΤΣΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧ., ΔΕΝΑΞΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΧ., ΖΟΛΩΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΩΝ., ΜΠΕΝΕΒΙΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΤΕ., ΜΠΟΛΛΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑ., ΣΙΑΚΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ.