Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
84979
Τίτλος
Σύνταξη προδιαγραφών επίπλων για ηλικιωμένα άτομα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
29 - 8 - 2009
Ημερομηνία Λήξης
10 - 2 - 2010
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩ., ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ ΔΗΜ., ΠΑΠΑΘΕΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΝΙΚ.