Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
84990
Τίτλος
Διερεύνηση της ηλεκτρικής και θερμικής συμπεριφοράς της καλωδιακής σύνδεσης αιολικού πάρκου με το δίκτυο διανομής της ΔΕΗ
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 10 - 2009
Ημερομηνία Λήξης
31 - 3 - 2010
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΚΟΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝ., ΓΚΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΪ., ΚΑΛΟΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩ.