Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
85000
Τίτλος
Ανάπτυξη και εξέλιξη μοντέλου τεχνητού νευρωνικού δικτύου για την προσομοίωση της λειτουργίας καταλυτικών μετατροπέων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΕ), ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε&Τ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
11 - 7 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
10 - 7 - 2014
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΟΥΚΑΝΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥ., ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΒΙΚΤΩΡ ΝΙΚ., ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜ., ΡΗΓΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΩΝ.