Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
85027
Τίτλος
Εφαρμογή καινοτόμων ανόργανων νανοδομών για την ανάπτυξη νανοσύνθετων υλικών πολυμερικής μήτρας με βελτιωμένες ιδιότητες
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΕ), ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
18 - 4 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
31 - 7 - 2014
Συνέταιροι:
3
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΚΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑ., ΚΛΕΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΗ., ΜΕΡΑΧΤΣΑΚΗ ΔΟΜΝΑ ΔΗΜ., ΜΠΙΚΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ., ΝΑΝΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩ., ΝΙΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥ., ΞΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΝ., ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧ., ΤΣΙΛΙΠΗΡΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΩΝ.