Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
85031
Τίτλος
Εκπόνηση ερευνητικών εφαρμογών για επέκταση και αναβάθμιση των υφιστάμενων χώρων του Δημοτικού Σχολείου Οίας, με την εφαρμογή της μεθοδολογίας ανασχεδιασμού υφιστάμενων σχολικών χώρων με αρχιτεκτονικά, παιδαγωγικά και ψυχοκοινωνικά κριτήρια, και έρευνα των στάσεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τις νέες συνθήκες που δημιουργούνται στο εκπαιδευτικό περιβάλλον
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
6 - 10 - 2009
Ημερομηνία Λήξης
19 - 11 - 2010
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
6. Κοινωνικοοικονομική Έρευνα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗ., ΔΡΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝ., ΣΑΜΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΡΗ., ΣΤΑΜΑΚΟΥ-ΣΥΡΜΑΚΕΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΙΚ.