Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
85040
Τίτλος
Ανάπτυξη υλικών σκυροδέματος για οδοποιία και ογκολίθους για προβλήτες. Κατασκευή πιλοτικών οδοστρωμάτων και προβλητών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΕ), ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
17 - 2 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
16 - 2 - 2015
Συνέταιροι:
3
Ρόλος Ιδρύματος:
Συντονιστής
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΛΕ., ΓΟΥΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣ., ΓΟΥΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΑΣ., ΚΑΡΚΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩ., ΚΟΛΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣ., ΚΟΝΟΠΙΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩ., ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗ., ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΙ., ΠΑΧΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΣΤ., ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑ., ΤΣΑΡΔΑΚΑ ΕΙΡΗΝΗ - ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΤΥ., ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΡ., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗ.