Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
85041
Τίτλος στα Ελληνικά
Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Κλιματικής Πληροφορίας
Τίτλος στα Αγγλικά
Development of a Geographic Climate Information System
Πλαισιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΕ), ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Ημερομηνία έναρξης
14 - 3 - 2011
Ημερομηνία λήξης
13 - 10 - 2013
Τμήμα έργου
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΦΕΙΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΖΑΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΝ., ΚΑΤΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑ., ΜΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑ., ΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕ., ΤΟΥΡΠΑΛΗ ΚΛΕΑΡΕΤΗ ΔΗΜ.