Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
85067
Τίτλος
Μελέτη παρατήρησης της αποτελεσματικότητας των επικαλυμμένων και των ταχέως διασπειρόμενων στο στόμα δισκίων ολανζαπίνης σε εξωτερικούς ασθενείς με σχιζοφρένεια και διπολική διαταραχή
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 6 - 2007
Ημερομηνία Λήξης
31 - 5 - 2009
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΦΩΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες