Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
85070
Τίτλος
6μηνη μελέτη παρατήρησης της αποτελεσματικότητας του ελληνικού προγράμματος τρόπου ζωής "ΕΥ ΖΗΝ" για ψυχιατρικούς ασθενείς-Έμφαση στην ποιότητα ζωής
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2007
Ημερομηνία Λήξης
28 - 2 - 2008
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΦΩΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες