Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
85083
Τίτλος
Βελτιστοποίηση της παραγωγής υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων δένδρων με σύγχρονες βιολογικές και βιοτεχνολογικές μεθόδους
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΕ), ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
24 - 1 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
23 - 4 - 2015
Συνέταιροι:
3
Ρόλος Ιδρύματος:
Συντονιστής
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΡΗ., ΜΑΛΙΟΓΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΩΑ., ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑ., ΠΑΠΠΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΓΕΩ., ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΤ.