Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
85107
Τίτλος
Θεραπεία ασθενών που πάσχουν από σχιζοφένεια με GEODON καψάκια/ πόσιμο εναιώρημα/ενέσιμο διάλυμα (σιπραζιδόνη)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
26 - 1 - 2009
Ημερομηνία Λήξης
25 - 1 - 2010
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΦΩΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες