Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
85129
Τίτλος
Μετρήσεις βαρέων μετάλλων και εισπνεόμενων αιωρούμενων σωματιδίων σε 6 χώρους του 303 ΠΕΒ.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
19 - 11 - 2009
Ημερομηνία Λήξης
18 - 1 - 2010
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΑΜΑΡΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗ ΑΓΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες