Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
85137
Τίτλος
Μη παρεμβατκή μελέτη παρατήρησης για διερεύνηση ελέγχου ασθενείας σε ασθενείς με μείζονα καταθλιπτικά επεισόδια ή/και αγχώδεις διαταραχές οι οποίοι λαμβάνουν παροξετίνη (Prexat) σύμφωνα με την τρέχουσα κλινική πρακτική
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 11 - 2009
Ημερομηνία Λήξης
31 - 10 - 2010
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΦΩΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες