Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
85137
Τίτλος στα Ελληνικά
Μη παρεμβατκή μελέτη παρατήρησης για διερεύνηση ελέγχου ασθενείας σε ασθενείς με μείζονα καταθλιπτικά επεισόδια ή/και αγχώδεις διαταραχές οι οποίοι λαμβάνουν παροξετίνη (Prexat) σύμφωνα με την τρέχουσα κλινική πρακτική
Τίτλος στα Αγγλικά
A non-interventional observational study to assess the disease management in patients with major depressive episodes or/and anxiety disorders, treated with paroxetine (PREXAT) according tothe standard clinical practice
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Ημερομηνία έναρξης
1 - 11 - 2009
Ημερομηνία λήξης
31 - 10 - 2010
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΦΩΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες