Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
85144
Τίτλος
Ανάπτυξη μεθόδων για τη διαγνωστική διερεύνηση μεταλλάξεων EGFR ως προβλεπτικών δεικτών για τη χορήγηση μικρομοριακών αναστολέων EGFR(EGFR-TKIs) σε ασθενείς με νη-μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα NSCLC
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
30 - 10 - 2009
Ημερομηνία Λήξης
29 - 10 - 2010
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΩΤΟΥΛΑ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΝΙΚ.