Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
85150
Τίτλος
Σύγκριση δύο διαφορετικών στρατηγικών θεραπείας σε ασθενείς με μείζονα καταθλιπτική διαταραχή που δεν παρουσιάζουν βελτίωση στη θεραπεία με Εσιταλοπράμη : πρώιμη έναντι καθυστερημένης στρατηγικής παρέμβασης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
23 - 1 - 2009
Ημερομηνία Λήξης
22 - 5 - 2010
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΦΩΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες