Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
85152
Τίτλος
Μελέτη της επίδρασης των προϊόντων ατταπουλγίτη στις αποδόσεις των χοίρων, μετά από προσθήκη τους στη τροφή τους
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
4 - 12 - 2009
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2011
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΡΣΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑ., ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑ., ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΡΕΒΕΚΚΑ ΔΗΜ., ΚΑΝΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝ., ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΙΜ., ΤΣΕΡΒΕΝΗ-ΓΟΥΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΕ.