Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
85168
Τίτλος στα Ελληνικά
Σχεδιασμός Συμμετοχικής Mάθησης σε Ανοιχτά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Τίτλος στα Αγγλικά
open Ed 2.0 - Designing for participatory learning in open educational environments
Πλαισιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013, Comenius
Ημερομηνία έναρξης
1 - 11 - 2009
Ημερομηνία λήξης
31 - 7 - 2012
Τμήμα έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑ., ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟ.