Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
85187
Τίτλος
Κατασκευή και έλεγχος ιδιοτήτων εργαστηριακών μοριοπλακών.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 3 - 2009
Ημερομηνία Λήξης
31 - 1 - 2010
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΡΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙ., ΛΥΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΜ.