Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
85193
Τίτλος
Μελέτη των ψυχοκοινωνικών παραγόντων που καθορίζουν τη στάση των ασθενών σε χρόνια προβλήματα υγείας.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
17 - 12 - 2009
Ημερομηνία Λήξης
16 - 12 - 2019
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΠΟΤΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝ., ΤΡΙΚΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΖΗΣ.