Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
85195
Τίτλος
ΑΜΝΟΣ- Σύστημα λογισμικού για τη διαχείριση αιγοπροβατοτροφικών μονάδων και την τήρηση γενεαλογικού βιβλίου
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
2 - 2 - 2009
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2025
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΗΤΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΚΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΜΠΑΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΘΕΟ., ΜΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΟΥ., ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟ., ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖ., ΤΖΗΜΑ ΦΑΝΗ ΑΝΑ., ΤΣΑΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟ., ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡ., ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ ΕΥΑ.