Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
85235
Τίτλος
Αναλυτικοί προσδιορισμοί ουρίας σε νερά παραγωγής
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
20 - 1 - 2010
Ημερομηνία Λήξης
19 - 7 - 2010
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΠΠ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
VOINOVSCHI IRINA LEO., ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑ., ΤΖΟΥΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ.